Endelig dagsorden til generalforsamlingen

Da der ikke er kommet forslag forslag fra medlemmer er dagsordene til generalforsamlingen den 21/3 2023 som følger

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse og godkendelse af det årsregnskab for det forløbne år
 5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det
  kommende år, samt fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
  a. Henrik
  b. Anja
  c. Mette
 8. Valg af bestyrelsesmedlem
 9. Valg af en suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Se mødetid og sted <HER>

Regnskab ses her