Generalforsamling 2023 – 21. marts 2023

Maglebjerg Sportsrideklub indkalder til Generalforsamling

Dato: onsdag den 21-3-2023 kl. 19:00.
Sted: Lokale 16, Susåskolen afdeling Holsted, Holsted Allé 30, 4700 Næstved

Klubben sørger for kaffe og kage 🙂

Gå ind af hovedindgangen og følg skiltene.

Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen på bestyrelsen@mas-rideklub.dk senest den 21 februar 2023.

Endelig dagsorden med indkomne forslag vil ligge på hjemmesiden senest den 7 marts 2023.

Dagsorden kan hentes <HER> eller læses herunder

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse og godkendelse af det årsregnskab for det forløbne år
 5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det
  kommende år, samt fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
  a. Henrik
  b. Anja
  c. Mette
 8. Valg af bestyrelsesmedlem
 9. Valg af en suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt