Konstituerende bestyrelsesmøde

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af ordstyrer
 3. Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmer
 4. Bestyrelsen konstitueres
 5. Fordeling af opgaver i bestyrelsen
 6. Hvor langt er vi i processen
  1. Bank og kommune
  2. Hjemmeside
  3. Domæne e-mails
  4. Sociale medier
 7. Dansk Rideforbund- konsulent
  1. Processen gennemgås
 8. Næste møde
 9. Eventuelt
 10. Lukket møde
 11. Slut