Springaften i Maglebjerg Sportsrideklub

Springaften i MAS Tirsdag d. 3. august 2021
Link til hjemmeside med foreløbig tidsplan
Mens vi venter på at høre noget fra DRF, vil vi meget gerne arrangere nogle støttearrangementer for Maglebjerg Sportsrideklub.
Vi har fået en del henvendelser med ønske om springarrangementer, så vi vil gerne lave en SPRINGAFTEN, hvor vi inviterer ALLE der har lyst til at komme og springe.
Kom og vær med til en hyggelig aften på og omkring springbanen.
Du kan melde dig til den eller de højder du ønsker, hjælper/trækker er tilladt, og der vil være fine sponsorgaver til det bedste ridt i hver højde.
Kl. 1 bom på jord
Kl 2 – 20 cm
Kl 3- 30 cm
Kl 4 – 40 cm
Kl 5 – 50 cm
Kl 6 – 60 cm
Kl 7 – 70 cm
Kl 8 – 80 cm
Kl 9 – 90 cm
Kl 10 – valgfri højde 100+
Da arrangementet ikke er under DRF vil der ikke være metoder, men blot fejlfri bane og bedste tid.
Bemærkninger:
springaftenen afholdes på vores store udendørs springbane:
Vridsløsevej 41
4700 Næstved
Spørgsmål/henvendelser kan ske til Mette Tving Andersen på 24480429 eller Messenger
Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 1/8 2021.
Indskud pr. klasse er 80 kr. (Efteranmeldelse 100 kr.) Der gives ikke indskud retur ved framelding.
Tilmelding skal ske til staevner@mas-rideklub.dk
Indskud betales til på reg: 2510 konto: 9023469801 eller mobilpay 6945LZ (tilmelding gyldig når indskud er betalt)
Klasserne afvikles fortløbende.
ALLE KAN DELTAGE
Vi regner med at starte arrangementet omkring kl. 17. (alt efter antal tilmeldte og er der mange kan det være vi starter før)
Der er mulighed for opvarmning i 20 x 60 ridehus og klasserne afvikles på udendørs grusbane.
Deltagerlisten kan ses på hjemmesiden mas-rideklub.dk senest d. 1/8
Dette arrangement er IKKE under DRF, så derfor kan der ikke opnås point/resultater. Men vi garanterer en SJOV aften.
MAS hæfter ikke for ulykkestilfælde og/eller sygdom hos hest/rytter under stævnet, ej heller under ud- og hjemtransport. Tilsvarende gælder for tyveri, beskadigelser og lignende.
Al færdsel på pladsen foregår på eget ansvar.