Dagsorden Ordinær generalforsamling 19 marts 2024

Maglebjerg Sportsrideklub indkalder til Generalforsamling

Dato: tirsdag den 19-3-2024 kl. 19:00.

Sted: Susåskolen afdeling Holsted, Holsted Allé 30, 4700 Næstved

Klubben sørger for kaffe og kage.

Gå ind af hovedindgangen og følg skiltene.

Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen på bestyrelsen@mas-rideklub.dk senest den 19 februar 2024.

Endelig dagsorden med indkomne forslag vil ligge på hjemmesiden senest den 5 marts 2024.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af det årsregnskab for det forløbne år

5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen

a. Christina (modtager genvalg)

b. Stine (modtager genvalg)

c. Henrik (ønsker at afgå uden for tur)

d. Anja (ønsker at afgå uden for tur)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af en suppleant

a. Lene (modtager genvalg)

b. Malene (modtager genvalg)

10.Valg af revisor

11.Valg af revisorsuppleant

12. Eventuelt

Link til dagsorden som PDF